Temel Eğitim Bölümü, Yüksek Öğretim Kurumu’nun öğretmen yetiştirme programlarını yeniden düzenlemesi kapsamında 1997-1998 eğitim-öğretim döneminde açılmış ve  2002 yılında ilk mezunlarını vermiştir.  Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi  Anabilim Dallarını bulunduran bölümümüz;  yürüttüğü lisans ve lisansüstü programlarla, ilkokullarda ve okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapacak öğretmenleri ve araştırmacıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.