Bertelle et.al. ile birlikte Prof. Dr. Seniye Renan Sezer’in  yazarlarından biri olduğu, aşağıda adları verilen matematik ders kitapları:

 • Mathematical Models with Applications, Addison Wesley Longman, birinci baskı: 2007
 • Mathematics in Action: An Introduction to Algebraic, Graphical, and Numerical Problem Solving, Addison Wesley Longman, üçüncü baskı: 2007, ikinci baskı: 2004, birinci baskı: 2001
 • Mathematics in Action: Algebraic, Graphical, and Trigonometric Problem Solving, Addison Wesley Longman, üçüncü baskı: 2007, ikinci baskı: 2004, birinci baskı: 2001
 • Mathematics in Action: Pre-Algebra, Addison Wesley Longman, ikinci baskı: 2007, birinci baskı: 2004
 • Arkansas, Transition to College Mathematics, 2006; Boston, MA: Pearson Publications
 • Mathematical Models With Application, Texas Edition, 2007; Boston, MA: Pearson Publications
 • Liberal Arts Mathematics: A Florida Course, 2009, Boston, MA: Pearson Publications
 • Algebra, Functions, and Data Analysis: A Virginia Course, 2009, Boston, MA: Pearson Publications
 • Conceptual Mathematics: A West Virginia Course, 2009, Boston, MA: Pearson Publications
 • Applied Mathematics, 2010, Boston, MA: Pearson Publications

 

 • Yıldırım, H. H., Yıldırım, S., Ceylan, E., Yetişir, M. İ. (2013, Mayıs). Türkiye Perspektifinden TIMSS 2011 Sonuçları. Türk Eğitim Derneği Tedmem Analiz Dizisi I, Ankara.
 • Yıldırım, H. H., Yıldırım, S., Yetişir, M. İ.,& Ceylan, E. (2013, Aralık). PISA 2012 Türkiye Ulusal Ön Raporu. MEB, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara.

 

 • Ankara Rock Scene Rock Grup ve Müzisyenlerinin Habitusu (2015)., Sever, S., Murat Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 130, ISBN:978­-605­-9876-­15-­5, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 1465740)
 • Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Türk Müziği Koro Eğitimi 9 Sınıf (2011)., Sever, S.,Kaplan Hüseyin,Nursel Mucu,   MEB Devlet Kitapları, Editör:Handan Darendelioğlu, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 102, ISBN:978-975-11-3336-6, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1371282)
 • Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Türk Müziği Koro Eğitimi 11 (2010)., Sever, S.,   MEB Devlet Kitapları, Editör:Nursel MUCU, Sayfa Sayısı 98, ISBN:978-975-11-33385-4, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 69818)
 • Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Türk Müziği Koro Eğitimi 12 (2010)., Sever, S.,  MEB Devlet Kitapları, Editör:Nursel MUCU, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 70, ISBN:978-975-11-3430-1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 69802)
 • Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Türk Müziği Koro Eğitimi 10 (2010)., Sever, S.,Nursel Mucu,Kaplan Hüseyin, MEB Devlet Kitapları, Editör:Handan Darendelioğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 91, ISBN:978-975-11-3315-1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 69799)

 

 • Adıgüzel,Ö. & Metinnam, İ. & Özen, Z. (2014). Yaratıcı Drama Bibliyografyası. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Samur-İnce, Ö. & Metinnam, İ. & Şen, E. (2016). ‘Yaşanmışlık ve Karşıtlıklar Üzerinden Edebiyatı Okumak’ Sevim Ak’la Bir Söyleşi. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.